Get Adobe Flash player

Készítsen Ön is egy webáruházat a MiniBolt rendszerrel!

Legfrissebb aprók

Címlap

Csanás jogszabályok

Innen megtudhatja, milyen fontos jogszabályokat kell annak ismernie, aki családi napközit működtet: 

1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

1998. évi LXXIV. Törvény a családok védelméről
1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról
2004. évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

15/1998 (IV.30.) NM Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
259/2002 (XII.18). Kormányrendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről
133/1997 (VII.29) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról - hatályon kívül helyezve!
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
213/2009 (IX.29). Korm. Rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról
226/2006 (XI.20) Korm. Rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról

29/2003 (V.20) ESzCsM rendelet a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadáról és felkészítő tanfolyamról
852/2004/EK Európa parlamenti és tanácsi rendelet az élelmiszer-higiéniáról
66/2006 (IX.15) FVM rendelet az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszer-higiéniai szabályokról
68/2007 (VII.26) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről
78/2003 (XI.27) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról
33/1998 (VI.24) NM Rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

Oszd meg, vagy ajánld ismerőseidnek ezt a lapot!