Get Adobe Flash player

Készítsen Ön is egy webáruházat a MiniBolt rendszerrel!

Legfrissebb aprók

Címlap

Óvodavezetői állás magánóvodában XII. kerület

Apróhirdetés típusa: 
Állást kínál

A DIMENZIÓ Nonprofit Kft. - mint fenntartó - pályázatot hirdet a DIMENZIÓ Óvoda és Családi Napközi óvodavezetői munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló, óvodapedagógusi munkakörben való alkalmazás és 5 évre szóló vezetői megbízás.

A munkavégzés helye: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 27.

Az óvodavezető munkakörébe tartozó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó - óvoda és családi napközi - feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben, a 138/1992 (X.8) Kormányrendeletben, a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az Államháztartásról szóló törvényben és végrehajtási rendeletében foglaltak.

Pályázati feltételek:
• óvodapedagógusi felsőfokú végzettség
• pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• óvodapedagógusi munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai tapasztalat, és min. 3 éves vezetői- vagy vezető-helyettesi gyakorlat

Előnyt jelent:
• magánóvodában szerzett tapasztalat
• angol nyelvtudás
• CSANA tanfolyam

Bérezés:
• megállapodás szerint
• egyéb juttatások (cafetéria)

Benyújtandó iratok, nyilatkozat:
• részletes szakmai önéletrajz
• motivációs levél, bérigény megjelölésével
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
• iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata
• pedagógus- szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséget igazoló okirat másolata
• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata
• nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
• a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 15. §. (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 9.

A munkakör betölthető: elbírálást követően azonnal.
Kiírással kapcsolatosan további részletes információt Kicska Edit ügyvezető nyújt a +36 30 756 7110-es telefonszámon.

Pályázatok benyújtásának módja: postai úton DIMENZIÓ Nonprofit Kft. 1509 Budapest, Pf. 78.

Kérjük a borítékra feltüntetni „óvodavezetői munkakör pályázata”. A határidőn túl és a hiányosan beérkező pályázatok az értékelés folyamán kizárásra kerülnek.

Oszd meg, vagy ajánld ismerőseidnek ezt a lapot!